Насловна страна Новости Политика Већници утврдили предлог Пословника скупштине

Већници утврдили предлог Пословника скупштине

2104

Чланови Градског већа су на данашњој 57. седници утврдили предлог Пословника Скупштине града.

Предлог садржи одредбе које су усклађене са изменама Статута града Ужица, са Јединственим методолошким правилима за израду прописа, са Одлуком о начину и поступку доставе материјала за седнице Градског већа и Скупштине града и са Локалним антикорупцијским планом (ЛАП) града Ужица.

Веће је предложило Јелену Васовић, дипломираног андрагога, за директора Градског културног центра и усвојило да град приступи финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицина.

Утврђен је предлог одлуке којом су одређене просечне цене квадратног метра непокретности за примену пореза на имовину у наредној години, саопштено је на сајту града. Оне су методолошки израђене на основу промета по зонама и у односу на ову годину, оне су приближно на истом нивоу.

Усвојена је информација која приказује степен усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за првих девет месеци ове године.

Донесено је решење о изменама решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града, дате сагласности на измене Програма пословања „Стана“ и на правилнике о организацији и систематизацији послова у „Водоводу“, Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању и Градској галерији.