Насловна страна Новости Образовање Konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2017/2018. godinu

Konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2017/2018. godinu

913

Na osnovu člana 14. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata iz sredstava gradskog budžeta (broj 67-5/12 i 67-8/16), Komisija za stipendiranje talentovanih učenika i studenata grada Užica za školsku 2017/2018. godinu, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU GRADSKIH STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

I Pravo učešća na konkursu imaju:

– učenici srednjih škola

– studenti studija prvog stepena

– studenti studija drugog stepena.

II Uslovi za dodelu gradskih stipendija:

1. Opšti uslovi

Učenici i studenti mogu konkurisati za stipendije grada Užica, pod sledećim opštim uslovima:

da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, da se školuju na teret budžeta Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa.

2. Posebni uslovi za dodelu gradskih stipendija:

2.1. Učenici srednjih škola moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

1) da su u prethodnoj, školskoj 2016/2017. godini, ostvarili prosečnu ocenu najmanje 4,80

2) da su u prethodnoj, školskoj 2016/2017. godini učestvovali na takmičenjima iz nastavnih predmeta ili učestvovali na

sportskim * takmičenjima i osvojili jednu od sledećih nagrada:

– prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju

– prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju

– jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.*

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) svedočanstvo o završenom razredu školske 2016/2017. godine

2 ) diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u školskoj 2016/2017. godini

3 ) potvrdu o upisu razreda u školskoj 2017/2018. godini

4 ) uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.

2.2. Studenti I godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

1) Ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,80;

2) Učešće na takmičenjima u završnom razredu srednje škole koje je rezultiralo osvajanjem:

a) prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju

b) prvog, drugog ili trećeg mesta mesta na republičkom takmičenju

v) jednog od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.*

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) svedočanstvo o završnom razredu srednje škole

2) diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u završnom razredu srednje škole

2) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta.

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa /.

* Osnov za dodelu stipendija su samo nagrade osvojene na takmičenjima koja su obuhvaćena Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola i Kalendarom takmičenja i smotri učenika srednjih škola, koje donosi Ministarstvo prosvete Republike Srbije za svaku školsku godinu.

Sportske nagrade su osnov za dodelu stipendije ukoliko su ispunjeni i dodatni uslovi:

– da je u pitanju nagrada osvojena na takmičenju u pojedinačnom sportu

– da je učenik učestvovao na takmičenju kao predstavnik škole koju pohađa

– da je osvojeno: prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju, jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.

2.3. Studenti II godine i viših godina studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom, ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i o položenim ispitima – činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao 60 ESPB osvojenih bodova.

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.

2.4. Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom, ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00, da je student nezaposlen.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija drugog stepena i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na završnoj godini studija prvog stepena ili na prethodnoj godini studija drugog stepena

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa.

4) dokaz da su nezaposleni.

III Isplata stipendija:

Stipendije se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, za period septembar – jun, u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

IV Rok za podnošenje prijava na konkurs:

Prijave na konkurs, sa traženim dokazima o ispunjenju uslova, podnose se Komisiji za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, grada.

Užica za školsku 2017/2018. godinu, preko pisarnice Gradske uprave, soba broj 12, do 13.11. 2017. godine, ili preko pošte preporučeno na adresu:

Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, ul. Dimitrija Tucovića 52, Užice.

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave.

V Obaveze stipendista i Grada:

Student stipendista ima obavezu da se u roku od mesec dana po završetku studija javi Gradu Užicu – Gradskoj upravi za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, a grad Užice da u roku od dva meseca od dana primljenog obaveštenja o završetku studija, stipendisti obezbedi posao u struci.

Ukoliko se student stipendista ne javi po završetku studija ili odbije ponuđeni posao, u obavezi je da gradu Užicu vrati ceo iznos primljene stipendije, a ukoliko grad Užice u predviđenom roku stipendisti ne obezbedi posao u struci, stipendista se oslobađa obaveze vraćanja sredstava isplaćenih na ime stipendije.

Napomene:

– Uz prijavu se podnose kopije traženih dokaza.

– Tražena uverenja mogu biti iskazana na jednoj ili više isprava zavisno od prakse fakulteta/visoke škole i obrazaca koje koriste.

– Nadležna služba Gradske uprave sačinila je obrazac uverenja za potrebe postupka po ovom konkursu, koji se overava na visokoj školi/fakultetu. Ovaj obrazac nije obavezan.

Obrasce prijava i uverenja možete preuzeti ovde.